Нашият екип

 • Управител;
 • Връзки с обществеността – Отговаря за координацията между клиентите и фирмата, изготвя оферти, договори, осъществява кореспонденцията до чуждите партньори, поръчките до тях;
 • Офис-мениджър и Мениджър по качеството – Отговаря за цялостната координация на работата в офиса, приема телефонните обаждания, поддържа връзки с доставчици, работи с клиенти, подготвя документацията за участие в търгове и поддържа документацията на СУК;
 • Мениджър поръчки и доставки – Приема заявките и подготвя документите, придружаващи пратките до клиентите, контролира складовите наличности и подготвя поръчките до доставчиците, извършва продажби по телефона;
 • Реклама и Маркетинг – Подготвя рекламните материали на фирмата, публичните участия, мултимедийните презентации;
 • Рекламна и издателска дейност и рекламни площи – Подготовка на специализирани материали в рекламните списания, коректорска дейност, набиране на рекламодатели, подготовка на договори;
 • Мениджър продажби – Отговарят за разработването на пазара по отношение на предлаганите от фирмата продукти, поддържат съществуващата мрежа от клиенти и работа с нови клиенти, помагат при подготовката за участието в търгове и др.
 • Сервизен специалист – Отговаря за извършване на гаранционна и извънгаранционна сервизна дейност и поддръжка на апаратурата.
 • Сътрудник доставки и логистика – Извършва подготовка на заявките, доставка, приемане на стока и др.
 • Митнически посредник – външна фирма, съгласно договор.
 • Счетоводното и правно обслужване се извършва от външна фирма, съгласно договор.