Издания

 

Създадохме Пролидиабет преди повече от 15 години с цел да доведем световните новости в медицината до българските лекари. Да предоставяме информация за най-новото, случващо се в Европа и по света като насочим внимание и към клиничната практика, както и към резултати от клинични проучвания. Да представим богатия, дългогодишен опит на европейски лекари, болници, клиники, медицински общества и институции, както и за изява на български специалисти.

Нашите списания са платформа за актуалните и важни теми на съвременната ендокринология, кардиология, областта на диабета, неврологията и психиатрията.

Издателство „Пролидиабет“ е българският партньор на издателство „Универсимед“ – Виена (www.universimed.at). Universimed е едно от водещите медицински издателства в Европа, чиито публикации са от 18 области на медицината и съдържанието им е специално съобразено с развитието, проблемите и потребностите на специалистите в тези области, както и на компетентни лидери на мнение в Австрия, Германия и Швейцария.

Пролидиабет издава две специализирани издания за професионалисти:

„Rp./ Диабет и метаболизъм“ ISSN 1312-1774 и

„Rp./ Неврология и психиатрия“ ISSN 1312-5877

Списанията публикуват на български език статии от водещите в европейски мащаб сп.„Jatros“

и сп. „Leading Opinions“ само 2-3 месеца след излизането им във Виена.

  • сп.„Jatros“ – Компетентност от А до Я в медицината. Актуална медицинска информация от конгреси и форуми, последни новости и доказателствени проучвания за най-новите лекарства и методи, научни съобщения за практическия опит на изявени специалисти.
  • сп. „Leading Opinions“ – Релевантна информация за съвреминната медицина в Швейцария.

Списание „Rp./ Диабет и метаболизъм“ от петнадесет години /2003 г./ е добре познато и високо ценено от лекари и медицински работници.

Разпространява се в тираж 4000 бр. безплатно до ендокринолози, кардиолози, специалисти по вътрешни болести, както и до голям брой общопрактикуващи лекари.

Главен редактор на поредицата списания „Rp./“ е доц. д-р Владимир Христов, директор на Института по метаболитен синдром и Медицински директор на Център за образна диагностика и превантивна медицина „ПРО ВИТА“.

Списание „Rp./ Неврология и психиатрия“ е познато сред медицинския периодичен печат от тринадесет години.

Разпространява се в тираж 3000 бр. безплатно до невролози, психиатри, психолози, психоаналитици и до голям брой неврохирурзи и общопрактикуващи лекари.

Отговорен редактор на „Rp./ Неврология и психиатрия“ е доц. д-р Милена Миланова, началник Клиника за интензивно лечение на нервни болести към МБАЛНП „Св. Наум“.

Списанията излизат четири пъти в годината /март, юни, септември и декември/ в 4 цветни броя, формат A4.

Базата данни от абонати е изградена чрез директен контакт по време на симпозиуми и конгреси, събития и срещи и чрез посещения на болници, клиники, медицински центрове и специализирани кабинети.