D-Dimer – изследване за изключване на Белодробна тромбемболия

Пулмонарната ангиография е инвазивна и небезопасна за голяма част от пациентите. Използването на прост диагностичен тест като NycoCard D-Dimer за бързото елиминиране на ненужни венографии или белодробно сканиране позволява значително занижаване на разходите на болницата.

Какво е D-Dimer?

D-Dimer е протеин, който се освобождава в съдовото русло при процеса на разпадане на фибрина на тромбите в кръвта. Той е фибрин деградационен продукт в системата на възстановителния механизъм на тялото.

D-Dimer е важен при следните клинични ситуации:

  • Отхвърляне на дълбока венозна тромбоза
  • Излючване на белодробна тромбемболия
  • DIC
  • Проследяване на миокарден инфаркт
  • Рак
  • Пре-еклампсия
  • Бактериален сеспис