S-Monovette®Hirudin

S-Monovette®Hirudin

Чрез S-Monovette® r-Hirudin (с „r” се обозначава recomblnant и означава произведен генно-технически) SARSTEDT допълва своята програма с цел да се достигне оптимална антикоагулация за прецизен анализ на тромбоцитната функция.

За да се намали риска от тромбоза, напр. след операции при стационарни пациенти, както и при множество терапии в амбулаторната област, се прилагат т. нар. депресори на плочиците. Най-известният медикамент от тази група е аспирина. Други такива са напр.: Plavix, Iscover, ReoPro, Aggrastat и Integrilin.

В повечето случаи не се провежда мониторинг на тази терапия и поради това не може да се наблюдава индивидуалната ефективност спрямо отделните пациенти по отношение на абсорбцията, матаболизирането и екскрецията на медикамента. Все пак ако се правят такива изследвания, поправило те произлизат от кисел цитрат (виж Кат. Nr. 04.1910.001) или хепарин.

Тези антикоагуланти се използват ограничено за изброяване на тромбоцитната активност. Цитратът улавя напр. Ca2+ йони от пробата и поради тази причина не отразява нейното реално in-vivo състояние. Обратно на това хепарина активира тромбоцитите, като по този начин се фалшифицира измерването на тромбоцитната активност.

При хирудинът тези ограничени не съществуват, тъй като той действа селективно спрямо тромбоцитите, и те остават непроменени. Само в това естественно състояние (in vivo) измерването на тромбоцитната активност е възможно и има смисъл.

Съществуващите методи респ. анализатори са напр. PFA 100, Импеданс-агрегация, Born-Aggregation, Цитометрия на потока или акуметрия. Недостатък на тези системи в сравнение със споменатите по-горе антукоагуланти са неспецифичните, респ. нечувствителните реакции върху различните депресори на плочиците. Така например PFA 100 е нечувствителен за депресора Clopidogrel (който напр. се съдържа в Iscover и Plavix като активно вещество) и неспецифичен при мониторинг на аспирин.

S-Моновети ThromboExact (за псевдотромбоцитопения)

S -Моновети ThromboExact В случай на съмнение за псевдотромбоцитопения. Под псевдотромбоцитопения се разбира регистриране на фалшиво ниски нива на тромбоцитите. Нормалното ниво на тромбоцитите е 150.109 L кръв, при стойности под 150.109 L кръв се наблюдава тромбоцитопения. Противоположно на всекидневното намаляване на тромбоцитите псевдотромбоцитопенията не води до болестни състояния. Това е преди всичко един преданалитичен […]

Sahara – ThermoBox

Sahara – ThermoBox Голям обем Много добра енергийна ефективност Изключителен комфорт при работа Опростена конфигурация на чекмеджетата – потребителя може сам да си направи подредбата Голям капацитет 30×500 ml 24×1000 ml 26 kg Оптичен и акустичен сигнал и аларма Оптимални хигиенни условия чрез сухо темпериране Лесно почистване Мобилност чрез ролков механизъм

SAHARA-III – Основен модел размразител на плазма

SAHARA-III – Основен модел размразител на плазма:
Апаратите SAHARA-III основен модел и SAHARA-III MAXITHERM са системи за темпериране, чрез които могат да се размразяват/затоплят кръвни продукти като замразена плазма, криоконсервирани продукти, пълна кръв и еритроцитни концентрати преди трансфузия, съдържащи се в торбички от синтетичен материал. Темперирането се извършва сухо, без да се използва вода като топлообменна среда.

• Чрез нагреваема плоча
(само за модел SAHARA-III Basismodell),
• Чрез завихрен и затоплен въздух
(SAHARA-III Basismodell и SAHARA-III MAXITHERM).

При модела SAHARA-III Basismodell в сравнение с модел SAHARA-III MAXITHERM се целят по-кратки времена за темпериране. Същевременно SAHARA-III MAXITHERM има двойно по-голям капацитет по отношение на броя криоконсервирани продукти. Разширяването функциите на SAHARA се постига чрез използването на различни модули, които могат да бъдат доставени като опции

https://www.sarstedt.com/en/products/clinic/warming/bloodplasma/product/97.8710.500/

 

 

 

Моновети HCY-C за анализ от цитратна плазма

Моновети HCY-C за анализ от цитратна плазма: The S-Monovette® HCY-C is specially designed for homocysteine determination and ensures sample stability for 6 hours at room temperature or 48 hours at 4°C. After blood collection, erythrocytes in the sample continue to produce homocysteine that diffuses into the serum/plasma at a constant increase of approximately 10% per […]

Съдове за биоотпадъци

Съдове за биоотпадъци: Чрез интегрирания съд за биологични отпадъци се извършва надеждно и директно събиране на употребените консумативи (канюли, игли), непосредствено след взимане на кръвната проба. По този начин значително се редуцира рискът от убождане с използваните игли.

Табли за болници

Табли за болници: За повече мобилност при вземането на кръв е разработена компактна, надеждна, спестяваща място система – „Safety-Tray“, която представлява табла с различни гнезда и варианти за поставяне на отделните лабораторни принадлежности. И при четирите вида табли има точно определено място за принадлежности като статив (с дръжки или без дръжки), съд за биологични отпадъци […]

Транспортен контейнер за вътрешно-болничен транспорт на проби

Транспортен контейнер за вътрешноболничен транспорт на проби: За лесен и надежден транспорт на проби в рамките на болницата или лабораториите Капацитет според необходимостта: от 50 до 100 броя S-моновети или епруветки Голям куфар с подвижна, изваждаща се част за лесна употреба и дезинфекция размер: 320х230х190 мм * Предлага се и в размер 270х170х215 мм

Устройство за температурен профил на кръвни продукти

Устройство за температурен профил на кръвни продукти Чрез устройството ThermoScan data logger може да се измерва и следи температурния профил на кръвни продукти. Данните за промяната на температурата се записват с дата и час. ThermoScan Software позволява на потребителя да персонализира конфигурацията на измервателните интервали. Четене на записаните данни става чрез връзка с PC. Техническа […]