Нови продуктиS -Моновети ThromboExact

В случай на съмнение за псевдотромбоцитопения

Под псевдотромбоцитопения се разбира регистриране на фалшиво ниски нива на тромбоцитите. Нормалното ниво на тромбоцитите е 150.109 L кръв, при стойности под 150.109 L кръв се наблюдава тромбоцитопения. Противоположно на всекидневното намаляване на тромбоцитите псевдотромбоцитопенията не води до болестни състояния. Това е преди всичко един преданалитичен артефакт, който може да се появи при употребата на автоматични хематологични броячи.

Своевременното разпознаване на тези артефакти е необходимо, за да може да се диагностицират случаи на реална тромбоцитопения и да се предприемат съответните диагностични и терапевтични мерки.

Причината за псевдотромбоцитопенията най-често е агрегацията на тромбоцитите. Агрегиралите тромбоцити не могат да бъдат изброени правилно.

Агрегация се получава често, особено когато като антикоагулант се използва EDTA. Също така е важно да се отбележи, че при пациента се получава агрегиране не само при употреба на EDTA, но също така и при използване на други антикоагуланти, напр. хепарин или цитрат.

S-Monovette® ThromboExact е обработена по такъв начин, че да се избягват всички горе описани недостатъци.

Обобщение: Броят на тромбоцитите може да бъде определен правилно дори и 12 ч. след вземане на кръвната проба. Несъвместимостта при EDTA и/или цитрат може да бъде установена.

S-Monovette® ThromboExact е предназначена за броене само на тромбоцити и не е подходяща за други хематологични изследвания.

Спецификация:
Име: S-Monovette® ThromboExact
Каталожен номер: 05.1168.001
Обработка: Магнезиеви съединения, които са познати като защита на тромбоцитите от агрегиране и имат антикоагулантни свойства.
Номинален обем: 2,7 ml
Размер: 660 = 66х11.5 mm
Опаковка: 50 бр/малка опаковка, 500 бр./кашон
Годност: 18 месеца