Нови продуктиCurea P1P2
curea P1
Първата крачка по пътя към лечение на хронични рани в отделните им фази

Раните, особено тези с хронично протичане, могат да доведат до значителни ограничения за качеството на живот. При това за засегнатите пациенти от голямо значение са болките, загубата на мобилност, както и ексудацията и миризмата на раната. С curea P1 можете да направите първата крачка по пътя на лечение на хронични и малко до силно ексудирали рани. Разработената специално за първата фаза от процеса на лечение на рани превръзка (фаза на ексудация), притежава забележителни свойства.
curea P2
Приложение във фазата на гранулация

Специално за фазата на гранулация,првръзките curea P2 имат оптимална абсорбционна способност и нарочно постигната триизмерна повърхност със специални капилярни структури, на страната откъм раната, която предотвратява залепването към раната.