SARSTEDT

Sarstedt – медицински и лабораторен инструментариум
Със своето откриване през 1961г., Sarstedt заложиха на иновация и качеството в услуга на нуждите на клиентите си. Продуктовата гама се разпространява в широки граници – от S-моновети – затворени системи за вземане на кръв, микровети, ланцети, саливети, контейнери за биологичен материал, пликове, стативи, до инструментариум за трансфузионна медицина. Продуктите са приложими в областта на медицината и науката. Продуктите, предлагани и разработвани от фирмата, се развиват винаги в посока на лесно използване, безопасност и последни възможности на технологията.
Sarstedt е фирма пионер в изработването на затворена система за вземане на венозна кръв, която осигурява качествена и безопасна работа в преданалитичния период. Системата на S-Mоноветата е първата система в света, позволяваща комбинирането на два типа техника за вземане на кръв – аспирационен и вакуумен метод, в един продукт.

www.sarstedt.com


Прочети повече…