NycoCard U-Albumin

Лесен, бърз и удобен – само за 3 минути се получават количествени резултати от теста. Микроалбуминурията е показател за ранна диагноза на диабетната нефропатия, за сърдечно-съдови увреждания и обща смъртност при захарен диабет и есенциална хипертония. Тестът се заплаща от и отговаря на условията на НЗОК.


Прочети повече…

Описание

Лесен, бърз и удобен – само за 3 минути се получават количествени резултати от теста. Микроалбуминурията е показател за ранна диагноза на диабетната нефропатия, за сърдечно-съдови увреждания и обща смъртност при захарен диабет и есенциална хипертония. Тестът се заплаща от и отговаря на условията на НЗОК.