S-Monovette®Hirudin

S-Monovette®Hirudin

Чрез S-Monovette® r-Hirudin (с „r” се обозначава recomblnant и означава произведен генно-технически) SARSTEDT допълва своята програма с цел да се достигне оптимална антикоагулация за прецизен анализ на тромбоцитната функция.

За да се намали риска от тромбоза, напр. след операции при стационарни пациенти, както и при множество терапии в амбулаторната област, се прилагат т. нар. депресори на плочиците. Най-известният медикамент от тази група е аспирина. Други такива са напр.: Plavix, Iscover, ReoPro, Aggrastat и Integrilin.

В повечето случаи не се провежда мониторинг на тази терапия и поради това не може да се наблюдава индивидуалната ефективност спрямо отделните пациенти по отношение на абсорбцията, матаболизирането и екскрецията на медикамента. Все пак ако се правят такива изследвания, поправило те произлизат от кисел цитрат (виж Кат. Nr. 04.1910.001) или хепарин.

Тези антикоагуланти се използват ограничено за изброяване на тромбоцитната активност. Цитратът улавя напр. Ca2+ йони от пробата и поради тази причина не отразява нейното реално in-vivo състояние. Обратно на това хепарина активира тромбоцитите, като по този начин се фалшифицира измерването на тромбоцитната активност.

При хирудинът тези ограничени не съществуват, тъй като той действа селективно спрямо тромбоцитите, и те остават непроменени. Само в това естественно състояние (in vivo) измерването на тромбоцитната активност е възможно и има смисъл.

Съществуващите методи респ. анализатори са напр. PFA 100, Импеданс-агрегация, Born-Aggregation, Цитометрия на потока или акуметрия. Недостатък на тези системи в сравнение със споменатите по-горе антукоагуланти са неспецифичните, респ. нечувствителните реакции върху различните депресори на плочиците. Така например PFA 100 е нечувствителен за депресора Clopidogrel (който напр. се съдържа в Iscover и Plavix като активно вещество) и неспецифичен при мониторинг на аспирин.


Прочети повече…
Категория:

Описание

S-Monovette®Hirudin

Чрез S-Monovette® r-Hirudin (с „r“ се обозначава recomblnant и означава произведен генно-технически) SARSTEDT допълва своята програма с цел да се достигне оптимална антикоагулация за прецизен анализ на тромбоцитната функция.

За да се намали риска от тромбоза, напр. след операции при стационарни пациенти, както и при множество терапии в амбулаторната област, се прилагат т. нар. депресори на плочиците. Най-известният медикамент от тази група е аспирина. Други такива са напр.: Plavix, Iscover, ReoPro, Aggrastat и Integrilin.

В повечето случаи не се провежда мониторинг на тази терапия и поради това не може да се наблюдава индивидуалната ефективност спрямо отделните пациенти по отношение на абсорбцията, матаболизирането и екскрецията на медикамента. Все пак ако се правят такива изследвания, поправило те произлизат от кисел цитрат (виж Кат. Nr. 04.1910.001) или хепарин.

Тези антикоагуланти се използват ограничено за изброяване на тромбоцитната активност. Цитратът улавя напр. Ca2+ йони от пробата и поради тази причина не отразява нейното реално in-vivo състояние. Обратно на това хепарина активира тромбоцитите, като по този начин се фалшифицира измерването на тромбоцитната активност.

При хирудинът тези ограничени не съществуват, тъй като той действа селективно спрямо тромбоцитите, и те остават непроменени. Само в това естественно състояние (in vivo) измерването на тромбоцитната активност е възможно и има смисъл.

Съществуващите методи респ. анализатори са напр. PFA 100, Импеданс-агрегация, Born-Aggregation, Цитометрия на потока или акуметрия. Недостатък на тези системи в сравнение със споменатите по-горе антукоагуланти са неспецифичните, респ. нечувствителните реакции върху различните депресори на плочиците. Така например PFA 100 е нечувствителен за депресора Clopidogrel (който напр. се съдържа в Iscover и Plavix като активно вещество) и неспецифичен при мониторинг на аспирин.

Продуктова информация

При коопериране с фирма Dynabyte заедно с S-Monovette® Hirudin се разработва система, която елиминира изброените слаби места при измерването на тромбоцитната функция чрез апарата Multiplate (multiple platelet function analyser)

Апаратът има пет гнезда за измерване, при което всяка кювета в гнездото има две сензорни двойки, които извършват двойно определяне на пробата.

Измерването на тромбоцитната активност се извършва с венозна кръв (не се прави центрофугиране!!!), при което активираните тромбоцити полепват по сензорите и по този начин променят съпротивлението между тях.

Тестът се оценя чрез площта на агрегационна крива (AUC = area under the curve). Резултатът може да се отчете в произволни мерни единици.


Спецификация на продукта:
Кат. Nr.: 04.1912.001 (65×13 mm)
Обработка с: r-Hirudin (r=recombinant = генно-техничен) (гранулат, покрит с със слой от препарата)
Цветово Кодиране: Капачката и етикета в маслинено зелено, с цел да се избегне объркване с цитрат (не е разрешено центрофугиране!)

Brand

SARSTEDT

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *